Eerst de ischemietijden verbeteren, dan pas de allocatie

‘Non-heart-beating’-donornieren

Opinie
Jaap Homan van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6352
Abstract

Recentelijk werden in The Lancet de uitkomsten van 2 typen postmortale nierdonaties vergeleken, namelijk die van nieren die zijn gedoneerd na circulatiestilstand (‘non-heart-beating’ (NHB) donoren) en die van nieren die gedoneerd zijn na hersendood bij nog goede circulatie (‘heart-beating’ (HB) donoren).1 De meerwaarde van het onderzoek is dat de omvang van het cohort een verdere stratificatie voor donorleeftijd en koude-ischemietijd toelaat. Deze analyse laat zien dat nieren afkomstig van oudere donoren een minder goede 3-jaars-nieroverleving hebben dan nieren afkomstig van jongere donoren, wat op zich geen nieuws is. Nieuw is dat uit de analyse blijkt dat een NHB-donornier veel gevoeliger is voor een lange koude-ischemietijd – de tijd dat de nier uit het lichaam is tussen uitname en transplantatie – dan een HB-donornier. Dit verschil is klinisch zeer relevant. De auteurs sluiten af met de conclusie dat hun bevindingen consequenties moeten hebben voor het allocatiesysteem, zodanig dat NHB-donoren door…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Nefrologie, Amsterdam.

Contact Prof.dr. J. Homan van der Heide, internist-nefroloog (j.j.homanvanderheide@amc.uva.nl)

Verantwoording

De Nederlandse Orgaan Transplant Registratie (NOTR) en Eurotransplant International stelden actuele gegevens beschikbaar voor dit artikel.
Belangenverstrengeling en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6352; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 11 april 2013.

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap Homan van der Heide ICMJE-formulier
‘Non-heart-beating’-donornieren: haast geboden
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties