Nog weinig bewijs voor effectiviteit mobiele e-healthinterventies

Nog weinig bewijs voor effectiviteit mobiele e-healthinterventies
Esther van Osselen
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1570

Er zijn aanwijzingen dat e-healthinterventies met sms-berichten soms kunnen bijdragen aan zelfmanagement van chronische ziekten als astma, diabetes en hypertensie. Het bewijs is echter zwak en er zijn veel onbeantwoorde vragen over langetermijneffecten, acceptatie, kosten en risico’s. Op harde klinische eindpunten zoals HbA1c of bloeddruk werden geen duidelijke effecten gemeten.

Dat blijkt uit een Cochrane-review van het beschikbare bewijs: 4 trials met in totaal 185 deelnemers. (Cochrane Database Syst Rev. 2012;12:CD007459). De auteurs signaleren een discrepantie tussen het magere bewijs en het enthousiasme waarmee de mobiele gezondheidsdiensten worden gepromoot.

De 4 geselecteerde studies onderzochten sms-diensten voor patiënten met diabetes, hypertensie of astma. In 2 studies kregen deelnemers alleen sms’jes als seintje om medicatie in te nemen en berichtjes met informatie over hun ziekte. 2 andere studies vroegen patiënten – per sms – om meetwaarden (bloedglucose en de dagelijkse peak-flowuitslag) te sms’en. Diabetespatiënten kregen daarop direct feedback met adviezen, de astmapatiënten wekelijks. Een overtuigend betere controle van diabetes, bloeddruk of astma werd met deze diensten niet bereikt. Wel was de therapietrouw van patiënten met hypertensie iets beter en hadden de diabetespatiënten zelf het gevoel dat ze meer grip hadden op hun ziekte.

Een zwakke plek van deze review is – zo schrijven ook de onderzoekers – de strenge selectie van publicaties. 12 onderzoeken die sms-diensten combineerden met andere communicatiemiddelen (internet, al dan niet via mobieltjes) werden geëxcludeerd omdat hierdoor niet het zuivere effect van de sms-diensten kon worden bekeken. Deze studies zouden – met hun complexere multimodale interventies – mogelijk juist wél de effectiviteit van mobiele e-health-diensten kunnen aantonen.

(Bijdrage: Esther van Osselen.)

Reacties