Nog steeds: meer, oudere zwangeren en grotere kans op kind met syndroom van Down?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:740

VRAAG 9. Het aantal vrouwen dat pas laat in het vruchtbare deel van hun leven begint met kinderen krijgen, lijkt mij toe te nemen. Mijn vraag aan u is de volgende: zijn de statistische gegevens over het sterk stijgen van de kans op bijv. een kind met syndroom van Down na het zwanger raken op een leeftijd van 36 jaar en hoger nog altijd onveranderd?

ANTWOORD. De leeftijd, waarop vrouwen hun eerste kind ter wereld brengen, verschuift in Nederland inderdaad enigszins opwaarts. In de jaren 1983 t.m. 1987 had resp. 2,9; 3,2; 3,4; 4,1 en 4,6 van de levend eerstgeborenen een moeder van 35 jaar of ouder. In werkelijke cijfers steeg dit aantal kinderen van 2185 in 1983 naar 3786 in 1987. Voor vrouwen van 40 jaar en ouder stegen deze aantallen van 214 tot 445.1

Informatie bij de Landelijke Medische Registratie (Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg) leerde, dat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties