Down-syndroom in Noordoost-Nederland; verwachting en realiteit 1981-1986

Onderzoek
M.C. Cornel
J.H.A.M. Tuerlings
A.S.P.M. Breed
L.P. ten Kate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1852-5
Abstract

Samenvatting

Down-syndroom ontstaat door het in drievoud aanwezig zijn van (een deel van) chromosoom 21, meestal op basis van een standaardtrisomie 21. De kans op een standaardtrisomie 21 bij een kind hangt samen met de maternale leeftijd. Op grond van de maternale leeftijdsverdeling en leeftijdspecifieke kansen wordt het verwachte aantal geborenen met Down-syndroom in 1981-1986 in de EUROCAT-regio Noordoost-Nederland berekend. Het aantal bij EUROCAT geregistreerde geborenen met Down-syndroom wijkt niet statistisch significant af van het verwachte aantal. De invloed van de stijgende leeftijdspecifieke fertiliteit onder vrouwen ouder dan 28 jaar en het effect van het doorschuiven van de steeds groter wordende geboortencohorten 1945 tot 1965 worden besproken. Deze factoren zullen, bij een gelijkblijvend opkomstpercentage voor prenatale diagnostiek, leiden tot een stijging van de prevalentie van het Down-syndroom onder à terme-geborenen in de komende jaren.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, vakgroep Medische Genetica, Ant. Deusinglaan 4, 9713 AW Groningen.

Mw.M.C.Cornel en J.H.A.M.Tuerlings; A.S.P.M.Breed en prof.dr.L.P.

ten Kate, klinisch genetici.

Contact mw.M.C.Cornel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties