Epidemiologische gegevens over schisis in Noord-Nederland, 1981-1988

Onderzoek
M.C. Cornel
J.A. Spreen
I. Meijer
P.H.M. Spauwen
B.K. Dhar
L.P. ten Kate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1658-62
Abstract

Samenvatting

Sluitingsdefecten van de lip (met of zonder gehemeltespleet) komen zeer frequent voor in Noord-Nederland. In een descriptief epidemiologisch onderzoek werd nagegaan of het patroon van vóórkomen van schisis in Noord-Nederland afwijkt van hetgeen elders gevonden werd. Gegevens van de ‘European registration of congenital anomalies and twins’ (EUROCAT) betreffende type geboorte, etiologische categorie, vorm en plaats van de schisis, sekseratio, maternale leeftijd, seizoensverdeling en geografische verdeling binnen Noord-Nederland werden geanalyseerd en vergeleken met die uit de literatuur.

Uitgezonderd de hoge prevalentie van geïsoleerde cheilo(gnathopalato)schisis werden geen opmerkelijke verschillen ten opzichte van het patroon van vóórkomen elders gevonden.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Medische Genetica, A. Deusinglaan 4, 9713 AW Groningen.

Mw.M.C.Cornel en J.A.Spreen; I.Meijer, co-assistent; prof.dr.L.P.ten Kate, klinisch geneticus.

Academisch Ziekenhuis St.Radboud, afd. Plastische Chirurgie, Nijmegen.

Dr.P.H.M.Spauwen, plastisch chirurg.

Academisch Ziekenhuis, Schisisteam, Groningen.

B.K.Dhar, plastisch chirurg.

Contact mw.M.C.Cornel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties