Nitraten eenmaal per dag of vaker?

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:149-50

Bij 1212 patiënten met stabiele angina pectoris vergeleken Niemeyer et al. de werkzaamheid van nitraten, eenmaal daags dan wel meermaal daags ingenomen. Ook werd tijdens beide behandelingen de kwaliteit van het leven gemeten. Zoals verwacht, was de therapietrouw bij eenmaal daagse toediening groter dan bij inname op verschillende tijdstippen van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties