De behandeling van angina pectoris met nitraten

Klinische praktijk
J. van Wijngaarden
D.J. van Veldhuisen
P.A. de Graeff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:819-22

Vanwege de vaatverwijdende eigenschappen wordt nitroglycerine in de geneeskunde al meer dan een eeuw toegepast. De farmaceutische industrie heeft nitroglycerine in verschillende vormen verpakt om de (klinische) toepasbaarheid te vergroten. Zo zijn er preparaten ontwikkeld met een lange(re) werkingsduur. Door het optreden van tolerantie is de werkzaamheid van deze langwerkende preparaten een belangrijk punt van discussie geweest. Inmiddels bestaat hierover meer duidelijkheid, hetgeen geresulteerd heeft in een veranderd doseringsschema van nitraten.

De praktijk leert ons dat nitraten helaas nog vaak op onjuiste wijze gedoseerd worden. In dit artikel worden de klinische implicaties van de verschillende toedieningsvormen van nitraten besproken, waarbij de nadruk komt te liggen op de dosering. De intraveneuze vormen vallen buiten het bestek van dit artikel.

Werkingsmechanisme van nitraten

Het vaatverwijdende effect van nitraten werd reeds beschreven in de tweede helft van de vorige eeuw.1 Het werkingsmechanisme daarentegen was tot voor kort onbekend. Pas sinds de ontdekking…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen.

Dr.J.van Wijngaarden, assistent-geneeskundige; dr.D.J.van Veldhuisen, cardioloog; dr.P.A.de Graeff, internist.

Contact dr.J.van Wijngaarden

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties