'Nieuwsgierigheid drijft deelname darmkankerscreening'

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2519

De meeste ouderen doen mee met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker om meer zekerheid over hun kans op darmkanker te krijgen. De belangrijkste overwegingen om niet mee te doen zijn comorbiditeit en de afwezigheid van symptomen. Vooral van dat laatste zijn Maaike Denters en collega's van het AMC 'nogal geschrokken', schrijven zij naar aanleiding van hun enquête onder 10.265 genodigden voor de screening (Eur J Cancer Prev. 2015; epub 2 maart).

Van de genodigden leverden 5367 (52%) een ontlastingtest (iFOBT) in. Van hen leverden 3554 (66%) vervolgens een vragenlijst in. Van de niet-deelnemers beantwoordden 340 (7%) de vragen.

Van de mannen gaf 91% aan meer zekerheid te willen, van de vrouwen 86%. Veel genoemd werd ook dat darmkanker in de familie of kennissenkring voorkwam: 13 en 22%. De angst dat kanker zou worden gevonden speelde bij 2% van de deelnemers.

Onder de mensen die niet meededen aan het bevolkingsonderzoek was een andere ziekte of behandeling voor 32% een overweging, voor 29% was dat 'ik heb geen symptomen en vind deelname daarom niet nodig'. Verder vond 18% het te veel gedoe, 11% achtte de kans klein, en 10% wilde geen eventuele colonoscopie. Zorgen rond overdiagnose was geen aankruismogelijkheid op de vragenlijst.

Ook in ander onderzoek is naar voren gekomen dat afwezigheid van symptomen voor veel mensen een reden is om niet mee te doen, maar de respons was in alle onderzoeken laag. 'Als de bevinding gereproduceerd kan worden', aldus de onderzoekers, 'zou meer nadruk moeten worden gelegd op het adequaat informeren van alle genodigden voor het programma'. Gerichte uitnodigingsstrategieën 'kunnen geïnformeerde besluitvorming mogelijk maken en het succes van screeningsprogramma's vergroten', stellen zij.

Gerelateerde artikelen

Reacties