Zwak werkvermogen voorspelt sterfte en invaliditeit

Zwak werkvermogen voorspelt sterfte en invaliditeit
Open

Nieuws
24-02-2011
Lucas Mevius

Mensen die op middelbare leeftijd zowel lichamelijk als geestelijk slecht in staat zijn om hun huidige werk uit te voeren, hebben op oudere leeftijd een hoger risico op sterfte en handicaps. Dat beweren Mikaela von Bonsdorff van de Universiteit van Jyväskylä (Finland) en collega’s in Canadian Medical Association Journal (2011; doi:10.1503/cmaj.100713).

Zij volgden 5971 werkende mensen van 44-58 jaar sinds 1981, en lieten hen diverse vragenlijsten invullen over hun werk, gezondheid en leefstijl. Bonsdorff et al. verdeelden deelnemers in 2 categorieën op basis van hun beroep: witte boorden (‘hoofdarbeid’) en blauwe boorden (‘handarbeid’). Na 28 jaar follow-up waren 1918 personen overleden en 1315 personen hadden enige invaliditeit. Voor 66% van de respondenten was het zelfgerapporteerde werkvermogen – de mate waarin werknemers in staat zijn hun werk uit te voeren – tussen 1981 en 1992 stabiel, 6% steeg en 28% ging achteruit. Mortaliteit op oudere leeftijd was het hoogst onder degenen met een slecht werkvermogen op middelbare leeftijd en het laagst onder degenen met een uitstekend werkvermogen. Dit gold voor alle beroepen. Mensen met een blauwboordberoep hadden het hoogste sterfterisico, maar zij hadden ook bij aanvang van het onderzoek vaker een slecht werkvermogen. De verschillen in sterfte waren het grootst voor mannen. Het zelfgerapporteerde werkvermogen vertoonde hetzelfde verband met invaliditeit als met sterfte: mensen met een zwak werkvermogen op middelbare leeftijd hadden het hoogste risico, mensen met een uitstekend werkvermogen hadden het laagste risico. De resultaten bleven overeind na controle voor gezondheid en leefstijl.

De onderzoekers beseffen dat zij de voorspellende waarde van werkvermogen mogelijk onderschatten, omdat voornamelijk mensen met een blauwboordbaan uit het onderzoek vielen.