Wetenschappelijke artikelen steeds moeilijker te lezen
Open

Nieuws
15-07-2003
F. Kievits en M.T. Adriaanse

‘Helder als modder’. Onder die titel publiceerde Nature-correspondent Jonathan Knight onlangs een alarmerend artikel over de steeds slechter wordende toegankelijkheid van de wetenschappelijke literatuur (Nature 2003;423:376-8). Knight baseert zich vooral op het werk van prof. Donald Hayes. De afgelopen 10 jaar is de leesbaarheid van artikelen in Nature sterk verslechterd, zo blijkt ...