Meer personeel zonder vaste aanstelling in de zorg

Nieuws
09-01-2019
Daan Marselis

Zorginstellingen geven naar verhouding steeds meer uit aan ingehuurd personeel. Ging het in 2008 nog om gemiddeld 6% van de totale personeelskosten, in 2017 was dat 6,5%. De kosten voor inhuur waren in 2017 gegroeid tot meer dan 2,5 miljard euro, terwijl de totale personeelskosten ruim 40 miljard euro bedroegen. Het gaat bijvoorbeeld om gespecialiseerde verpleegkundigen, ic- en ok-personeel en administratief medewerkers die wel in de instelling werken, maar niet op de loonlijst staan.

Gepubliceerd op 09-01-2019.
In print verschenen in week 2 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4108