Geen daling ziekenhuisopnames met telezorg

Geen daling ziekenhuisopnames met telezorg

Nieuws
08-04-2013
Lucas Mevius

Het invoeren van telezorg leidt niet tot minder zorggebruik. Dat concluderen Adam Steventon (The Nuffield Trust) en zijn collega’s in Age and Ageing (2013; epub 25 februari 2013).

Al geruime tijd ondersteunt telezorg kwetsbare mensen bij het zelfstandig leven. Telezorg omvat alle hulpmiddelen die het in de gaten houden van een patiënt op afstand mogelijk maken, zoals alarmhangers, valdetectors en bed-alarmen. Het idee is dat telezorg onder andere het aantal ziekenhuisopnames beperkt.

De Britse auteurs verdeelden 217 huisartspraktijken willekeurig over 2 mogelijkheden: ‘telezorg’ en ‘reguliere zorg’. Ruim 2400 patiënten met een sociale zorgbehoefte deden mee de studie. Patiënten in de telezorggroep hadden thuis gemiddeld 4,2 detectie-apparaatjes, waaronder bed-, stoel-, urine- en epilepsiesensors, valdetectors en medicatiedispensers. Een deel van de controlepatiënten had thuis alarmkettingen en rookmelders.

Tijdens de follow-upperiode van 12 maanden werd 46,8% van de telezorgpatiënten opgenomen in het ziekenhuis, versus 49,2% van de controlepatiënten. Ongecorrigeerd was dit verschil niet statistisch significant, maar na correctie voor onder andere leeftijd, geslacht, etniciteit en aantal chronische ziekten leek het verschil wel significant. Na een derde analyse, die corrigeerde voor het risico op een spoedopname, verdween het verschil weer. Ook vonden de auteurs geen verschillen in zorgkosten, sterfte, opnameduur en in het aantal definitieve verpleeghuisopnames, weken thuiszorg en huisartsbezoeken.

De onderzoekers geven aan dat dit slechts één manier is om te kijken naar het effect van telezorg: ‘De besluitvorming moet rekening houden met toekomstige resultaten over kwaliteit van leven, zorgverlener-uitkomsten en ervaringen.’