COVID-19 vs. andere infectieziekten

Nieuws
20-03-2020
Lara Harmans

 

Nieuws in beeld

 

Vergelijking in reproductiegetal en mortaliteit tussen COVID-19, ebola, tuberculose, SARS, MERS, de H7N9-vogelgriep, de Spaanse griep uit 1918 en seizoensgriep. Het reproductiegetal is het geschatte aantal mensen dat één ziek persoon besmet: hoe hoger deze R0, des te besmettelijker de ziekte. Dit wordt gemodelleerd aan de hand van hoe lang iemand infectieus blijft, hoe waarschijnlijk het is dat de ziekte overdraagt bij contact en hoe vaak zieken met andere mensen in contact komen, maar hangt bijvoorbeeld ook samen met de locatie en de leeftijd van de patiënt.

De huidige schattingen suggereren dat SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, minder dodelijk is dan de pathogenen achter andere grootschalige uitbraken, zoals SARS, MERS of ebola. Daarentegen lijkt COVID-19 zich wel weer makkelijker te verspreiden dan bijvoorbeeld de jaarlijkse influenza (bron: Nature. 2020; online 18 maart).