Alweer een abortus

Alweer een abortus
Open

Nieuws
16-09-2013
Joost Zaat

‘Vrouwen uit het Caribisch gebied en Suriname laten vaker een tweede of derde abortus provocatus doen dan vrouwen met een andere etnische achtergrond.’ Onderzoekers van de Rutgers Stichting gingen na wat de verschillen waren tussen vrouwen die voor de eerste keer een abortus ondergingen en vrouwen die dat vaker deden (Eur J Contracept Reprod Health Care. 2013; epub 22 augustus).

Charles Picavet et al. hadden beschikking over gegevens uit 2010 van 17.884 vrouwen uit 10 van de 17 Nederlandse abortusklinieken; 36% van deze vrouwen had vaker een abortus gehad. De risicofactoren voor een herhaalde abortus verschilden eigenlijk niet van die voor een eerste abortus: Surinaamse afkomst (oddsratio (OR): 3,08), Antilliaanse (OR: 2,62) en ouder dan 20 zijn. 55% van de Surinaamse vrouwen die een abortus onderging, had dat eerder ook al eens ondergaan. De onderzoekers stellen terecht dat ‘niet geconcludeerd kan worden dat alle vrouwen uit deze etnische groepen een kans lopen op ongewenste zwangerschappen.’ Ze pleiten wel voor een slimme strategie om het aantal ongewenste zwangerschappen te verlagen bij vrouwen die de eerste keer komen. Betere counseling en direct plaatsen van een IUD na de abortus zou een van de manieren kunnen zijn.