Nieuwe therapeutische benadering van amyloïdose: vooralsnog geen implicaties voor patiënten met de ziekte van Alzheimer

Opinie
A.W. Lemstra
P. Eikelenboom
E.W. Meijer
W.A. van Gool
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1720-3
Abstract

In Nature van 16 mei 2002 beschrijven Pepys et al. een nieuwe farmacologische benadering voor de behandeling van systemische amyloïdose.1 Amyloïdose is een aandoening waarbij afzetting van extracellulaire amyloïddeposities plaatsvindt. Amyloïddeposities bestaan uit eiwitten die door verandering in hun ruimtelijke structuur onoplosbaar zijn geworden. Deze eiwitten aggregeren en accumuleren om vervolgens te worden afgezet in weefsel, waar ze een desastreus effect hebben in onder andere het hart en de nieren. Recent is het duidelijk geworden dat dit ziektemechanisme niet specifiek is voor systemische amyloïdose, maar ook ten grondslag ligt aan tal van andere aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en waarschijnlijk diabetes mellitus (tabel).

Bepaalde plasma-eiwitten, met name acutefase-eiwitten, kunnen colokaliseren met amyloïd. Deze plasma-eiwitten kunnen aggregatie bevorderen of juist remmen. Een dergelijk plasma-eiwit is het serumamyloïd P (SAP). SAP beschermt tegen proteolyse door binding aan de amyloïdfibrillen, waardoor deze stabiliseren.2 Het…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Neurologie, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam.

Mw.A.W.Lemstra, assistent-geneeskundige; prof.dr.P.Eikelenboom, psychiater; prof.dr.W.A.van Gool, neuroloog.

Technische Universiteit, Laboratorium voor Macromoleculaire en Organische Chemie, Eindhoven.

Prof.dr.E.W.Meijer, organisch chemicus.

Contact mw.A.W.Lemstra (a.w.lemstra@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties