Cel en ziekte. VIII. Pathologie van de extracellulaire matrix

Klinische praktijk
F.T. Bosman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2184-8

De reeds verschenen artikelen uit deze serie zijn gepubliceerd op bl. 1806, 1808, 1868, 1914, 1961, 2028, 2077 en 2131.

Viii.1. inleiding

Hoewel in strikte zin de extracellulaire matrix niet thuis lijkt te horen in een artikelenreeks over celpathologie, zijn er toch voldoende redenen om aan dit belangrijke weefselcompartiment apart aandacht te schenken. Om te beginnen is de extracellulaire matrix vanzelfsprekend een produkt van de erin of eromheen liggende cellen. Zo kunnen aan afwijkingen in de collageensynthese pathologische celveranderingen ten grondslag liggen. Een tweede argument om de extracellulaire matrix te bespreken is gelegen in de veranderde inzichten ten aanzien van de functies van de extracellulaire matrix. Geruime tijd werd de extracellulaire matrix vooral beschouwd als bindmiddel en als het structuurbepalend element in weefsel. Voor de structuur van elk organisme zijn dit weliswaar essentiële functies, maar met een nogal statisch karakter. De laatste jaren is echter duidelijk geworden dat er…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Pathologie, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Prof. dr.F.T.Bosman.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties