Nieuwe richtlijnen voor gynaecologisch onderzoek bij DES-dochters

Klinische praktijk
Th.J.M. Helmerhorst
J.A. Wijnen
A.P.M.H. Direcks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2065-7

Diëthylstilbestrol (DES) is een synthetisch bereide stof met eigenschappen die sterk lijken op die van het vrouwelijk hormoon oestradiol. De stof werd voor het eerst in 1938 vervaardigd en kwam in 1940 in tabletvorm in de V.S. op de markt.1 DES werd aanbevolen om de functie van de placenta te verbeteren met als doel miskraam, vroeggeboorte en vruchtdood te voorkomen.2 Er wordt aangenomen dat in de V.S. 1 tot 4 miljoen vrouwen DES hebben gebruikt tijdens de zwangerschap.3 Ook in Nederland werd het middel sterk gepropageerd.4 Tussen 1950 en 1975 zijn naar schatting 189.000 tot 378.000 vrouwen tijdens de zwangerschap behandeld met DES.5 Op grond van wetenschappelijk onderzoek werd de waarde van DES bij de bedreigde zwangerschap in twijfel getrokken sinds 1953,6 maar het duurde tot 1970 voordat de gevolgen van het DES-gebruik op langere termijn aan het licht kwamen. In dat jaar werden…

Auteursinformatie

Het Nederlands Kanker Instituut, Antoni van Leeuwenhoek Huis, afd. Gynaecologie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Dr.Th.J.M.Helmerhorst, coördinator DES-Netwerk, gynaecoloog.

St. Clara Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Rotterdam.

Dr.J.A.Wijnen, voorzitter WCU, gynaecoloog.

Stichting DES Aktie- en Informatiecentrum, Utrecht.

Mw.A.P.M.H.Direcks.

Contact dr.Th.J.M.Helmerhorst

Verantwoording

Namens de landelijke werkgroep Mammacarcinoom.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties