Nieuwe richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1892

In maart 2000 is richtlijn nr 23C van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) verschenen: bedden en toebehoren. Deze richtlijn vervangt richtlijn nr 23B, watermatrassen, en beschrijft niet meer alleen het watermatras maar ook de in het ziekenhuis gebruikte standaardbedden met toebehoren, speciale bedinstallaties en speciale matrassen.

In april 2000 is WIP-richtlijn nr 44A verschenen: algemene voorzorgsmaatregelen pathologie. Deze richtlijn beschrijft de voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van infectie bij de beroepsuitoefening van patholoog, assistent en analist. De richtlijn bouwt voort op WIP-richtlijn nr 1, algemene voorzorgsmaatregelen, en kan alleen als een aanvulling op die richtlijn worden gebruikt. Aan de orde komen de persoonlijke…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties