Nieuwe richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1464

In februari 2000 is richtlijn nr 20A van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) verschenen: infectiepreventie in de fysiotherapie. Deze richtlijn betreft een herziening van richtlijn nr 20 en beschrijft welke maatregelen er genomen dienen te worden bij contact met patiënten en risicopatiënten. Tevens komen de reiniging en desinfectie van de gebruikte materialen, apparatuur en instrumentarium tijdens de behandeling aan de orde.

In april 2000 is WIP-richtlijn nr 46A verschenen: algemene voorzorgsmaatregelen anesthesie. Deze richtlijn vervangt richtlijn nr 46, preventie van infecties met HIV en andere micro-organismen bij anesthesie en intensive care, en betreft een aanvulling op de richtlijn algemene voorzorgsmaatregelen. De…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties