Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sepsis door Gram-negatieve micro-organismen: passieve immunisatie met antistoffen gericht tegen endotoxinen

Klinische praktijk
S.J.H. van Deventer
J.W. ten Cate
B.J. Appelmelk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1907-10

Inleiding

Ondanks de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en verbeterde methoden voor hemodynamische bewaking van patiënten met septische shock door Gram-negatieve micro-organismen, blijft de sterfte zeer hoog, in de orde van 30-50.1 In de Verenigde Staten sterven ieder jaar ongeveer 75.000 patiënten aan de gevolgen van sepsis. Deze hoge sterfte is het gevolg van drie factoren. Ten eerste is er een toename van het aantal patiënten met een ernstig verzwakt afweersysteem, zoals kankerpatiënten. Ten tweede veroorzaken steeds vaker toegepaste behandelingen met cytostatica een verdere daling van de immuniteit. Tenslotte is het met de huidige behandeling van bacteriële infecties met antibiotica weliswaar mogelijk om bacteriën te doden, maar dit is in vele gevallen niet voldoende om septische shock te voorkomen. Antibiotica voorkomen namelijk niet de schadelijke werking van bacteriële endotoxinen, die door de meeste onderzoekers worden beschouwd als de belangrijkste factor voor het ontstaan van klinische verschijnselen van sepsis.2 Er…

Auteursinformatie

Slotervaartziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

S.J.H.van Deventer (thans: Academisch Medisch Centrum, afd. Maag-, darm- en leverziekten, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam), assistent-geneeskundige.

Academisch Medisch Centrum, afd. Hemostase en Thrombose, Amsterdam.

Dr.J.W.ten Cate, internist.

Vrije Universiteit, afd. Medische Microbiologie, Amsterdam.

Drs.B.J.Appelmelk, biochemicus.

Contact S.J.H.van Deventer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties