In de praktijk of op papier?

Nieuwe kwaliteits-ggz

Marieke Buijs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3880

Nieuwe kwaliteitsstandaarden moeten de ggz naar een hoger plan tillen, maar bij het verschijnen ervan overheersen onduidelijkheid en onzekerheid. Kan de papieren kwaliteit in de praktijk ook worden waargemaakt? En wat zijn de financiële consequenties van de invoering?

‘Een nieuwe zorgstandaard voor autisme? Bestaat die?’ Jet Roobol, kinder- en jeugdpsychiater bij het dr. Leo Kannerhuis, expertise- en behandelcentrum voor autisme, klinkt vertwijfeld. ‘Ik ben geabonneerd op de richtlijnen en houd eventuele updates daarin keurig in de gaten. Hoe kan het dat ik als meelezend en betrokken psychiater niets weet over het verschijnen van nieuwe kwaliteitsstandaarden?’ [red: bij het ter perse gaan van dit artikel geeft Roobol aan inmiddels over de nieuwe standaarden te zijn voorgelicht]

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) publiceert op www.ggzstandaarden.nlmaar liefst 43 nieuwe standaarden voor de geestelijke gezondheidszorg. Wat goede zorg is voor mensen met een aanpassingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis of psychose staat beschreven in 17 zorgstandaarden. Daarnaast zullen 26 generieke modules verschijnen over thema’s die voor verschillende stoornissen relevant zijn: bijwerkingen, vaktherapie en destigmatisering bijvoorbeeld.

De standaarden zijn onderbouwd vanuit de wetenschap, de praktijk en – vooral – het patiëntperspectief. Ze vormen de weerslag van…

Auteursinformatie

Marieke Buijs werkt als freelance-wetenschapsjournalist in opdracht van de NTvG-redactie.

Verantwoording

Voor dit artikel sprak Marieke Buijs ook met Joeri Tijdink, Aart Schene, Remke van Staveren, Arnoud van der Ziel, Willemijn Schaap en Maurits Nijs.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek

Ook interessant

Reacties