Nieuwe CBO-richtlijn 'Osteoporose': breed gedragen standaard voor de klinische praktijk

Opinie
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1352-4
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1359 en 1374.

De belangstelling voor osteoporose is de laatste decennia in Nederland enorm toegenomen. Dat is opmerkelijk voor een ziektebeeld waarover vóór de Tweede Wereldoorlog slechts sporadisch melding werd gemaakt in de wetenschappelijke literatuur en waaraan in ons land pas rond 1970 de eerste onderzoeksgelden werden besteed. Omdat de therapeutische mogelijkheden bij osteoporose minimaal waren, bestond er aanvankelijk bij clinici en patiënten slechts weinig interesse voor deze ziekte. De laatste jaren is echter een aantal farmaca ter beschikking voor de behandeling en de preventie van osteoporose en verlangt de bevolking, wakker geschud door de media en een actieve patiëntenvereniging, om geïnformeerd te worden over de toestand van het skelet en wil zij zo nodig ook de geneesmiddelen voorgeschreven krijgen die hiervoor op de markt zijn gebracht.

Het is goed dat door medici paal en perk wordt gesteld aan deze trend. Maar, Nederland…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Johannes Vermeerstraat 2, 1071 DR Amsterdam.

Contact Dr.W.Hart, internist (hart@ntvg.nl)

Ook interessant

Reacties