Samenvatting van de standaard 'Osteoporose' van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
A.C.M. Romeijnders
P.J.M. Elders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1611-4
Abstract

Samenvatting

- Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een standaard ‘Osteoporose’ uitgebracht met richtlijnen voor de preventie, de diagnostiek en de behandeling bij patiënten die een (vermoedelijk) osteoporotische fractuur hebben, die langer dan een halfjaar tenminste 7,5 mg corticosteroïden per dag innemen of die vragen hebben over osteoporose.

- De kern van het beleid is voorlichting over leefgewoonten (stimulering van lichamelijke activiteit) en voeding. Valpreventie wordt gestimuleerd; afgeraden worden gebruik van sedativa, overmatig gebruik van alcohol en roken.

- Personen die minder dan 500 mg calcium per dag binnen kunnen krijgen, patiënten met osteoporotische fracturen en gebruikers van bisfosfonaten of corticosteroïden die onvoldoende calcium tot zich nemen, komen in aanmerking voor calciumsuppletie.

- Bij patiënten met (vermoedelijk) osteoporotische fracturen en bij degenen die langer dan een halfjaar 7,5 mg corticosteroïden per dag innemen, kan preventieve behandeling worden overwogen met alendroninezuur, gedurende maximaal 3 jaar, indien er meerdere röntgenologische wervelfracturen zijn, de T-score < -2,5 is (als leeftijd < 70 jaar) of de Z-score < -1,0 (> 70 jaar).

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Standaardenontwikkeling, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

A.C.M.Romeijnders en mw.dr.P.J.M.Elders, huisartsen.

Contact A.C.M.Romeijnders

Ook interessant

Reacties