Nieuw middel tegen veneuze trombo-embolieën

David J. Brinkman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4963

Abelacimab is een nieuw geneesmiddel dat een laag bloedingsrisico geeft en effectief is in het voorkomen van veneuze trombo-embolieën na een totale knieprothese. Dat concluderen Peter Verhamme van de KU Leuven en collega’s in een recent verschenen onderzoek.

In Nederland worden vaak laagmoleculaire heparinen (LMWH’s) als enoxaparine gebruikt ter preventie van veneuze trombo-embolieën na een operatie. Abelacimab is een monoklonaal antilichaam dat specifiek stollingsfactor XI inactiveert en mogelijk minder bloedingen geeft dan de conventionele LWMH’s. In dit dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoek (N Eng J Med. 2021; online 19

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties