Preventie van veneuze trombo-embolieën bij intern-geneeskundige patiënten: een meta-analyse

Nieuws
J.P.J. Wester
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2375

De preventie van veneuze trombo-embolieën (VTE) is bij niet-chirurgische patiënten minder onderzocht dan bij chirurgische. Bij het acute myocardinfarct, hartfalen en het cerebrovasculaire accident (CVA) is de incidentie van VTE hoog en is het nut van tromboseprofylaxe aangetoond. Bij geïmmobiliseerde intern-geneeskundige patiënten was tot dusverre niet bewezen dat profylaxe met…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties