Nieuw licht op vitamine D
Open

Herwaardering van een essentieel prohormoon
Stand van zaken
16-11-2010
Jos P.M. Wielders, Frits A.J. Muskiet en Albert van de Wiel

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, Amersfoort.

Afd. Klinische Chemie: dr. J.P.M. Wielders, klinisch chemicus. 

Afd. Interne Geneeskunde: dr. A. van de Wiel, internist.

Universitair Medisch Centrum Groningen, Laboratoriumgeneeskunde, Groningen.

Prof.dr. F.A.J. Muskiet, klinisch chemicus.

Contactpersoon: dr. J.P.M. Wielders (jpm.wielders@meandermc.nl).

Verantwoording

Drs. Ilse Grootjans, huisarts, drs Roos Nuboer, kinderarts en dr Jitze Duk, gynaecoloog, droegen via discussies bij aan de totstandkoming van het artikel en met name aan tabel 3.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 mei 2010