Nieuw licht op vitamine D
Open

Herwaardering van een essentieel prohormoon
Stand van zaken
16-11-2010
Jos P.M. Wielders, Frits A.J. Muskiet en Albert van de Wiel
Gepubliceerd op 16-11-2010.
In print verschenen in week 49 2010.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1810