Nieuw jaar, nieuw huis

Opinie
A.J. Dunning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1-1

Toen op 2 januari 1857 het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde voor het eerst verscheen, was er grote zorg om de pasgeborene. Moeizame onderhandelingen met de redacties van negen bestaande medische tijdschriften leidden ertoe dat vijf ervan aarzelend wensten op te gaan in een nieuw blad. Steun werd verworven van de pas opgerichte Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Het Tijdschrift zou daardoor tot in 1945 ook het mededelingenblad van de Maatschappij blijven. De eerste hoofdredacteur, dr.J.Penn, was al gemeenteraadslid en arts te Amsterdam en voorzitter van de Maatschappij geweest voordat hij bijna tien jaar lang als redacteur-gerant het Tijdschrift zou leiden. Nadien was hij adviseur van Thorbecke, oprichter van het Witte Kruis en curator van het Athenaeum Illustre. In Delprats geschiedenis van de eerste 50 jaren van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde komt hij naar voren als iemand die met gezag de middelpuntvliedende krachten binnen zijn redactie bedwong.1 Hij…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties