Nieuw gordelroosvaccin voor ouderen

Nieuws
Alies van Lier
Hester de Melker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9369

Waarom dit onderzoek?

Het huidige gordelroosvaccin vermindert de kans op gordelroos onder 60-plussers met ongeveer 50% in de eerste jaren na eenmalige vaccinatie. De effectiviteit neemt echter af met de leeftijd. Daarnaast is dit levende, verzwakte vaccin gecontra-indiceerd voor patiënten met een door ziekte of medicatie verminderde weerstand. Het nieuwe…

Auteursinformatie

Contact (alies.van.lier@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties