Nieuw formulier doodsoorzaakverklaring

Nieuws
F. Kievits
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:44
Download PDF

Met ingang van 1 januari 2001 werd een nieuwe versie van de B-Doodsoorzaakverklaring in gebruik genomen. Hiermee komt de vorige versie, die al 40 jaar oud was, te vervallen. Het nieuwe formulier is toegankelijker gemaakt voor zowel de invullende arts als voor de medisch ambtenaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die het formulier gaat bewerken.

De belangrijkste wijziging betreft de rubriek niet-natuurlijke dood, die is uitgebreid met een vraag naar levensbeëindigend handelen. Hierin kan de arts aangeven of er sprake was van euthanasie, hulp bij zelfdoding of ‘anders’. Omdat de ziekte die tot het levensbeëindigend handelen heeft geleid beschouwd moet worden als de primaire doodsoorzaak, wordt de arts verzocht de onderliggende ziekte aan te geven. Een andere wijziging is de vraag naar geboortedatum in plaats van leeftijd.

Het CBS verzorgt al bijna anderhalve eeuw de nationale doodsoorzaakstatistiek. In publicaties van het CBS, in rapporten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Wereldgezondheidsorganisatie spelen gegevens uit deze statistieken een belangrijke rol. De gegevens over doodsoorzaken vallen onder de Wet op het Centraal Bureau en de Centrale Commissie voor de Statistiek. Dit houdt in dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt en dat derden, met inbegrip van opsporingsinstanties, geen toegang krijgen tot de brongegevens. Het totale formulier valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg; informatie: 070-3375178.)

Gerelateerde artikelen

Reacties