Doodsoorzaak: van primair grondlijden tot directe doodsoorzaak

Klinische praktijk
F. Oppewal
F.M.M. Smedts
B. Meyboom-de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1657-60
Abstract

‘aanvaard het leven

aanvaard de dood

neem het om en om

je bent veroordeeld tot de som’

S.van Messel1

Dames en Heren,

Bij een acuut overlijden of mors subita komt de vraag naar de doodsoorzaak indringend naar voren. In deze les geven wij aan hoe de arts dan tot een correcte invulling van de vereiste overlijdenspapieren kan komen. Na elk overlijden dient in Nederland de behandelend arts 2 formulieren in te vullen. De zogenaamde A-verklaring van overlijden is bestemd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de patiënt overlijdt. Op grond daarvan geeft de ambtenaar verlof tot begraven of cremeren. De B-verklaring is de opgave van onder andere de doodsoorzaak ten behoeve van de statistische verwerking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de Wet op de Lijkbezorging dienen beide formulieren tegelijkertijd en door dezelfde arts te worden ingevuld. Overtreding hiervan is strafbaar…

Auteursinformatie

Hr.F.Oppewal, huisarts, dokter H.Brouwerstraat D 7, 9663 RK Nieuwe Pekela.

Pathologisch-Anatomisch Instituut, Winschoten.

Hr.dr.F.M.M.Smedts, klinisch patholoog.

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Mw.prof.dr.B.Meyboom-de Jong, emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde.

Contact hr.F.Oppewal (f.oppewal@worldonline.nl)

Ook interessant

Reacties