Niet snijden in de sfincter

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2191

Bij mensen die na een galblaasverwijdering pijnklachten houden, proberen gastro-enterologen soms de vermeende stuwing voor de papil van Vater te verminderen door de sfincter endoscopisch te klieven. Dat lijkt niet zinvol, schrijven Peter Cotton (Medical University of South Carolina) en collega’s in JAMA (2014;311:2101-9).

Ongeveer 10% van alle…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties