Niet-genezende tropenzweren

Klinische praktijk
H.G. Schipper
P.A. Kager
W.R. Faber
M. Brakman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:601-3

Dames en Heren,

Geïnfecteerde insektenbeten of huidwondjes zijn de meest voorkomende huidzweren die reizigers oplopen in de tropen. Streptokokken en stafylokokken zijn meestal de verwekkers. Met wondverzorging en eventuele toediening van antibiotica genezen deze zweren snel. De verwekkers van bijzondere zweren, zoals het tropische fagedene ulcus (fusiforme bacteriën) en het Buruli-ulcus (mycobacteriën), reageren niet op een dergelijke behandeling. Dit geldt ook voor de verwekker van cutane leishmaniasis (Leishmania-species).

De sleutel voor het stellen van de juiste diagnose is een zorgvuldige (reis)anamnese. Belangrijk zijn het reisdoel, het tijdstip van ontstaan van de eerste huidverschijnselen en uiteraard een goed gericht onderzoek. Aan de hand van de reisanamnese en de ziektegeschiedenis van 3 reisgenoten willen wij u dit demonstreren.

Patiënt A, een man van 40 jaar, heeft een bijzondere hobby. Hij houdt en kweekt pijlgifkikkers (Dendrobatidae). Dit zijn fascinerende kikkers met schitterende en kleurrijke huidtekeningen. Als ze zich bedreigd voelen, verdedigen…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en AIDS: dr.H.G.Schipper en prof.dr.P.A.Kager, internisten.

Afd. Dermatologie: mw.M.Brakman (thans: dermatoloog, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft), assistent-geneeskundige; dr.W.R.Faber, dermatoloog.

Contact H.G.Schipper

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties