Niet alleen tegenwind voor nieuwkomers in medisch domein

Esther van Osselen
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:C1090

Tweederde van de nurse-practitioners (NP’s) en de helft van de physician assistants (PA’s) is tevreden met de steun van het ziekenhuis voor hun rol als nieuwkomer op het grensvlak van het medische en verpleegkundige domein.

NP’s besteden een kwart en PA’s zelfs 40% van hun tijd aan medische activiteiten. Daarbij is zowel sprake van vervanging van artsen, als van delegatie van taken én van nieuw zorgaanbod. Meestal is de introductie van NP’s en PA’s geborgd door een beleidsstuk en bijna altijd zijn taken en verantwoordelijkheden helder. De relatie met andere professionals wordt als gunstig beoordeeld. Dat zijn de positieve uitkomsten van een studie van de Universiteit Maastricht (J Adv Nurs. 2011; epub 8 september).

Des te opmerkelijker zijn deze uitkomsten gezien het moment waarop de studie werd uitgevoerd – 4 jaar geleden – en de onderzoeksgroep: voor het grootste deel leerling-NP’s en -PA’s. Het gaat om de eerste lichting die binnenstroomde in ziekenhuizen in Zuid-Nederland. In totaal namen 43 NP’s en 13 PA’s deel.

De onderzoekers zelf benadrukken de obstakels die deze pioniers tegenkwamen. Tweederde (PA’s) tot driekwart (NP’s) klaagt over organisatorische hobbels als gebrek aan langetermijnvisie bij management, verzet van artsen en onduidelijkheid over de plaats in de organisatie. Ook waren er financiële problemen en gebrekkige faciliteiten, zoals geen eigen werkplek of computer. Het grootste juridische obstakel is weggenomen nu sinds februari 2011 verpleegkundig specialisten en PA’s voorbehouden handelingen mogen verrichten.

(Bijdrage: Esther van Osselen.)

Reacties