Nierdosering dopamine postuum gerehabiliteerd

Onderzoek
Frederike Bemelman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A1212

Waarom dit onderzoek?

Postmortale donornieren ondervinden reeds voor transplantatie schade door cytokinenuitstoot bij hersendood en door ischemie en reperfusie. Donornieren met overplantingschade functioneren dikwijls niet meteen na transplantatie. De getransplanteerden behoeven dan nog dialyse. Multipele dialyses na transplantatie zijn geassocieerd met overplantingschade en met kortere transplantaatoverleving. Dopamine beschermt endotheel tegen…

Ook interessant

Reacties