Nierdonoren leven lang en gelukkig

Onderzoek
Neelke C. van der Weerd
Azam Nurmohamed
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A481

Figuur 1

Waarom dit onderzoek?

Niertransplantatie met een nier van een levende donor is de eerste keus bij nierfunctievervangende behandeling voor patiënten met nierfalen in het eindstadium (ESRD). Dit type transplantatie is door de verbetering van de immuunsuppressieve behandeling steeds vaker mogelijk. Echter, het onderzoek naar langetermijneffecten voor de donor die bij…

Ook interessant

Reacties