Neuspassage cruciaal; behandel dus met xylometazoline

Neustoilet bij zuigelingen met rinitis

Een baby krijgt een neustoilet.
Martijn H.A. Mensink
Nienke Wieringa
Ward Videler
Ted Klok
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6606
Abstract

Beste collega’s,

Vandaag gaan we het hebben over xylometazoline gebruik bij zuigelingen. In de eerste lijn wordt dit middel bij jonge kinderen ontraden vanwege mogelijk ernstige bijwerkingen. Aan de hand van 3 casussen laten we zien dat xylometazoline veel vaker wordt toegepast in de tweede lijn. Wij adviseren om dat ook in de eerste lijn te doen.

Patiënt A, een zuigeling van 3 weken oud, werd naar de kinderarts verwezen vanwege een hoorbare ademhaling en dyspneu en omdat het de fles niet meer leegdronk. Het kind was sinds een paar dagen snotterig. Wij zagen een niet acuut zieke zuigeling met een snurkende ademhaling door partiële obstructie van de farynx of nasofarynx (stertor), een ademfrequentie van 30-40/min, subcostale intrekkingen en een zuurstofsaturatie van 100%. Over de longen hoorden wij beiderzijds vesiculair ademgeruis.

De dyspneu en het slechte drinken werden voornamelijk veroorzaakt door obstructie van de neus bij een lichte virale bovenste-luchtweginfectie. In de thuissituatie had het kind geen neusdruppels gekregen. In het ziekenhuis behandelden wij de patiënt met een neustoilet met een fysiologische zoutoplossing (NaCl 0,9%) en xylometazoline 0,025%. Wij observeerden het kind kortdurend; de stertor en de ademarbeid verminderden binnen een uur en de voeding verliep zonder problemen. Wij adviseerden de ouders om het neustoilet met NaCl…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: drs. M.H.A. Mensink, haio. Deventer Ziekenhuis, Deventer. Afd. Kindergeneeskunde: drs. N. Wieringa, anios; dr. T. Klok, kinderarts. Afd. KNO-heelkunde: dr. W. Videler, kno-arts.

Contact M.H.A. Mensink (martijn.mensink@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Martijn H.A. Mensink ICMJE-formulier
Nienke Wieringa ICMJE-formulier
Ward Videler ICMJE-formulier
Ted Klok ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties

Ingmar
Waardenburg

Ik dank de auteurs voor dit leerzame stuk. Zelf ben ik ook groot voorstander van het gebruik van xylometazoline bij bovenste luchtweginfecties, bij overigens alle leeftijden. Ik heb echter wel een kritische noot. Ik vermoed dat u met dit artikel een bijdrage wil leveren aan het niet onnodig insturen van jonge kinderen voor onschuldige virale luchtweginfecties. U probeert huisartsen een handreiking te doen door te adviseren in de thuissituatie al te beginnen met xylometazline waardoor opname misschien niet nodig is. Maar vervolgens houdt u 2 van de 3 kinderen wel 3 dagen opgenomen in uw kliniek, waarmee u eigenlijk uw boodschap direct weer teniet doet! Kennelijk waren ze toch wel zo ziek dat u ze niet (eerder) naar huis kon sturen met alleen het xylometazoline-advies. De boodschap was krachtiger overgekomen als u de kinderen na constatering van het gunstige effect van xylometazoline direct huis had gestuurd! Dat is namelijk vergelijkbaar met de beslissing die een huisarts dagelijks moet nemen, omdat wij een patient niet ter observatie op kunnen nemen.

Ingmar Waardenburg, huisarts