Klinisch denken en beslissen in de praktijk

Neurologische uitval na operatie van een aneurysma aortae

Klinische praktijk
Tom J. Snijders
Hence J.M. Verhagen
W. (Peter) Hart
Jan van Gijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B153
Abstract

Inleiding

Ziektegeschiedenis

Patiënt A, een 58-jarige man, bezocht de vaatchirurg in een algemeen ziekenhuis ter controle van een aneurysma van de aorta abdominalis (AAA). Dit aneurysma was 1 jaar tevoren ontdekt bij een onderzoek door de longarts en de internist vanwege gewichtsverlies, erytheem, recidiverende koorts, kortademigheid en leverfunctiestoornissen. Zij stelden sarcoïdose vast, met lokalisaties in de nieren (tubulo-interstitiële nefritis met granulomen), de longen en de huid.

Tijdens de behandeling met prednison kreeg patiënt diabetes mellitus, maar afbouwen van deze medicatie gaf verergering van de koorts en de overige klachten. Een aanvullende behandeling met methotrexaat en azathioprine werd snel gestopt vanwege bijwerkingen. Patiënt rookte tot vlak voor de eerste vaatchirurgische beoordeling een pakje sigaretten per dag en dronk 6 eenheden alcohol per dag, maar hij was hiermee inmiddels gestopt.

Het AAA was bij de eerste controle, 1 jaar vóór de huidige ziekte-episode, maximaal 4,5 cm in doorsnede op het echogram en…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, afd. Neurologie, Utrecht.

Drs. T.J. Snijders, arts in opleiding tot klinisch onderzoeker; prof.dr. J. van Gijn, neuroloog.

Erasmus MC-Centrum, afd. Vaatchirurgie, Rotterdam.

Prof.dr. H.J.M. Verhagen, vaatchirurg.

Dr. W. Hart, internist n.p., Naarden.

Contact drs. T.J. Snijders (t.j.snijders@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Dr. W.G. Spliet leverde de beelden van de obductie aan en beoordeelde deze; drs. L.M.P. Ramos, neuroradioloog, beoordeelde de CT-scans in het kader van dit artikel.
De ervaren clinici wie om commentaar werd gevraagd, waren niet betrokken bij de behandeling van de patiënt. Zij beantwoordden de vragen op grond van de informatie die tot dan toe gegeven was, zonder verdere voorinformatie of gebruik van uitgebreide bronnen. Zij blijven anoniem en worden, ondanks een substantiële inbreng, niet genoemd in de auteurslijst.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 juni 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties