‘Net op tijd’ beginnen met optimale dialyse

Opinie
Tom Cornelis
Jeroen P. Kooman
Frank M. van der Sande
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2549
Abstract

Het ideale moment om te beginnen met nierfunctievervangende therapie is al lang een punt van discussie. Recentelijk is er een tendens ontstaan om hiermee te beginnen zodra de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) lager is dan 15 ml/min. In 1996 had 19% van de patiënten die begonnen met dialyse in de Verenigde Staten een GFR van meer dan 10 ml/min, terwijl dat in 2005 gestegen was tot 45%.1 Bij dit recente fenomeen van vroege aanvang van dialyse spelen financiële motieven van de voorschrijver mogelijk mede een rol.2 De vraag is, of vroeg beginnen met dialyse voor de patiënt wel zo voordelig is.

IDEAL-studie

De recent gepubliceerde multicentrische gecontroleerde ‘Initiating Dialysis Early and Late’(IDEAL)-studie van Cooper et al. randomiseerde 828 volwassen patiënten met een geschatte GFR volgens de formule van Cockcroft-Gault van 10-15 ml/min naar een vroege start van de dialyse (beginnen als de GFR 10-14 ml/min is) of naar een…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, divisie Nefrologie, Maastricht.

drs. T. Cornelis, dr. J.P. Kooman en dr. F.M. van der Sande, internisten-nefrologen.

Contact drs. T. Cornelis (tom.cornelis@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 3 augustus 2010

Geen voordeel van vroeg beginnen met hemodialyse
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties