Neonatale convulsies: denk aan een sinustrombose

Klinische praktijk
Janneke Brandhoff
Linda S. de Vries
Jaime C. Smal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8055

Dames en heren,

Cerebrale sinustrombose bij een neonaat is een ernstige en zeldzame aandoening die een grote kans op overlijden geeft. Deze diagnose wordt waarschijnlijk met enige regelmaat gemist of laat gesteld. Het meest voorkomende symptoom van een cerebrale sinustrombose bij neonaten zijn convulsies. In ons ziekenhuis zagen wij in één jaar tijd 3 kinderen met neonatale convulsies die een cerebrale sinustrombose bleken te hebben gediagnosticeerd. Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van deze kinderen gaan wij in op de diagnostiek en behandeling van cerebrale sinustrombose bij neonaten.

Patiënt A, een mannelijke neonaat, werd à terme geboren na een ongecompliceerde graviditeit en partus. Hij werd op de 5e levensdag opgenomen in verband met voedingsproblemen die pasten bij onvoldoende drinktechniek. Om een infectie uit te sluiten werd aanvullend laboratoriumonderzoek verricht. Hierbij bleek sprake van een lichte trombocytopenie, met een trombocytengetal van 88x109/l (referentiewaarde: 150-400). Bij controle steeg deze…

Auteursinformatie

Rijnstate Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Arnhem.

drs. J. Brandhoff, aios kindergeneeskunde; drs. J.C. Smal, neonatoloog

Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Neonatologie, Utrecht.

prof.dr. L.S. de Vries, neonatoloog

Contact drs. J.C. Smal (jsmal@rijnstate.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De radiologische beelden werden beoordeeld en van commentaar voorzien door dr. R.A.J. Nievelstein, kinderradioloog (Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht).

Auteur Belangenverstrengeling
Janneke Brandhoff ICMJE-formulier
Linda S. de Vries ICMJE-formulier
Jaime C. Smal ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties