Negende Jaarverslag van het parc vaccinogène bij s' Rijks veeartsenijschool te Utrecht (1881)

Wesselink, C.P. en Wirtz, A.W.H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1882;26:569-71