Tiende jaarverslag van het Parc Vaccinogène bij 's Rijksveeartsenijschool te Utrecht (1882)

Wirtz, A.W.H. en Wesselink, G.P.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1883;27:423-6