Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:964-8

Vergadering gehouden op 12 oktober 1990 te Soesterberg

G.M.van Heteren (Nijmegen), Tropisch geneeskundig onderwijs en koloniale politiek, 1880-1921

In de eerste decennia van deze eeuw trad een versnelling op in de disciplinaire formering en institutionele opbouw van tropische geneeskunde en tropisch onderwijs. Deze ontwikkelingen hielden nauw verband met de zg. ‘ethische koloniale politiek’ en de toenemende internationale competitie op cultureel-wetenschappelijk gebied. De verbanden tussen de toenemende economische activiteit in Nederlands-Indië, de bureaucratische expansie en de grotere bemoeienis met de lokale bevolking enerzijds, en de veranderende koloniaal-medische strategieën anderzijds staan hier centraal. Discussies speelden zich af rond de vraag waar tropische…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde, pa Koninklijk Instituut voor de Tropen, Meibergdreef 39, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.dr.J.C.F.M.Wetsteyn, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties