Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:271-2

Vergadering gehouden op 15 november 1996 te Bunnik

L.J.Boersma, A.Bruce, M.van den Brink, A.te Velde en J.V. Lebesque (Amsterdam), Conformatieradiotherapie voor prostaatkanker met hoge dosis (70-78 Gy); de relatie tussen waargenomen late blaas- en rectumcomplicaties en parameters verkregen uit de dosis-volumehistogrammen

Er werden 130 patiënten met prostaatkanker (T2-4G1-3N0M0) met een mediane follow-upduur van 22 maanden (uitersten: 9-82) behandeld met conformatieradiotherapie in een dosisescalatieprotocol (78 patiënten kregen 70 Gy, 11 kregen 74-76 Gy en 41 kregen 78 Gy, in fracties van 2 Gy).

De incidentie van urologische klachten van graad III was veel lager bij gebruik van de score van de…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, Postbus 8176, 3503 RD Utrecht.

F.H.Hoekstra, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties