Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1707-13

Vergadering gehouden op 4 november 1994 te Rotterdam

P.H.Vos, A.Bel, A.G.Visser, J.C.Stroom en J.V.Lebesque (Tilburg), Verbetering van de instelnauwkeurigheid (driedimensionaal) op geleide van megavolt-imaging

Indien met behulp van MV-imaging een systematische set-up-fout wordt geconstateerd, kan de set-up van de te bestralen patiënt worden aangepast, zodat in de resterende fracties van de bestralingsbehandeling de set-up beter in overeenstemming is met het behandelvoorschrift. Bel heeft een procedure voorgesteld waarmee een systematische set-up-fout zo goed mogelijk kan worden vastgesteld.1 Hierbij wordt de lengte van de gemiddelde verschilvector (over n fracties) tussen de beoogde en de gemeten plaats voor het isocentrum vergeleken met…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie, pa Dr. Daniel den Hoed Kliniek, afd. Klinische Fysica, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam. Dr.A.G.Visser, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties