Nederlandse Vereniging voor Radiologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:862-4

Vergadering gehouden op 2 en 3 oktober 2003 te Noordwijkerhout

De Nederlandse Radiologendagen zijn gehouden op 2 en 3 oktober 2003 en waren voor de 8e maal georganiseerd in Noordwijkerhout. Van alle gepresenteerde abstracts waren er 7 genomineerd voor de Ernst Schering-prijs. De jury wees als winnaar aan de voordracht van Vasbinder.

M.H.J.Voormolen, P.N.M.Lohle, L.E.H.Lampmann, J.Juttmann en J.de Waal Malefijt (Tilburg), Percutane vertebroplastiek: kliniek en MRI-scan 3 maanden na behandeling

Doel

Bepaling van het klinisch en technisch resultaat 3 maanden na percutane vertebroplastiek (PV).

Patiënten en methoden

Van maart 2002 tot maart 2003 werden 24 patiënten met 44 osteoporotische wervelinzakkingsfracturen…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Radiologie, p/a Catharina Ziekenhuis, afd. Radiologie, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven.

Mw.dr.A.B.Donkers-van Rossum, voorzitter organisatiecomité.

Ook interessant

Reacties