Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnostiek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:791-2

Vergadering gehouden op 24 september 1993 te Utrecht

E.J.R.van Beek, M.Oudkerk, E.A.van Royen en J.W.ten Cate (Amsterdam), Diagnostiek van longembolieën: plaats van niet-invasieve methoden

Het klinisch vermoeden van het bestaan van longembolieën komt jaarlijks in Nederland bij 3 per 1000 mensen voor. Klinische diagnostiek alleen is ontoereikend en diverse objectieve diagnostische modaliteiten staan ter beschikking. De algemeen geaccepteerde referentiemethode, pulmonalis-angiografie, is door het invasieve karakter minder geschikt als screeningsonderzoek. Derhalve worden diverse niet-invasieve methoden aanbevolen.

Longscintigrafie

Dit wordt in Nederland op grote schaal toegepast. Hierbij kan men 3 uitslagen onderscheiden: ‘high probability’, normaal of niet-diagnostisch. Bij high probability (dat wil…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnostiek, pa Academisch Ziekenhuis, afd. Radiodiagnostiek, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht. Dr.J.P.J.van Schaik, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties