Nederlandse Vereniging voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1838-43

Vergadering gehouden op 19 april 1996 te Lunteren

F.Vegter, J.W.Mulder en J.J.Hage (Amsterdam), Een antropometrische evaluatie van het resultaat van de Abbe-lap bij patiënten met schisis

Teneinde tot een objectieve beoordeling van het resultaat van de Abbe-lap bij schisispatiënten te komen, werd een antropometrische ratio opgesteld waarmee men de verhouding tussen onder- en bovenlip pre- en postoperatief kan vergelijken. De afstanden van tragion (t) tot labium superius (ls) respectievelijk labium inferius (li) werden gemeten op de pre- en postoperatieve foto's van 25 patiënten; dit gebeurde ook met de bovenlipinclinatie. Uitkomsten van deze metingen zijn vergeleken met de normaalwaarden.1 Het…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie, pa Academisch Ziekenhuis, afd. Plastische Chirurgie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.P.H.M.Spauwen, vice-voorzitter.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties