Nederlandse Vereniging voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:104-8

Vergadering gehouden op 24 en 25 mei 1991 te Utrecht

B.Haeseker (Den Haag), Dr.Antonius Mathijsen (1805-1878), uitvinder van het gipsverband

Mathijsen werd geboren te Budel op 4 september 1805 als zoon van een chirurgijn in een kinderrijk gezin. Van de 10 kinderen werden 3 arts. Na de lagere school doorliep Mathijsen de Latijnse school te Weert en in 1823 ving hij zijn studie geneeskunde aan in Brussel, gevolgd door een studie van 2 jaar gasthuis in Maastricht, waarna hij werd ingeschreven aan de kweekschool voor Militaire Geneeskunde te Utrecht. Zijn gehele verdere geneeskundige loopbaan bracht hij als militair door. In…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie, pa R.K. Ziekenhuis, Postbus 30033, 9700 RM Groningen. A.de Boer, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties