Nederlandse Vereniging voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1379-81

Vergadering gehouden op 28 oktober 1989 te Rotterdam

L.N.A.van Adrichem, R.Hoegen, S.E.R.Hovius, W.J.Kort, R.van Strik en J.C.van der Meulen (Rotterdam), Het effect van het roken van sigaretten op de overleving van de vrij gevasculariseerde en de gesteelde lieslap bij de rat

Microvaatchirurgen vermoeden dat het roken van sigaretten een negatief effect heeft op de overleving van zowel de vrij gevasculariseerde weefseltransplantaten als replantaties. Dierexperimentele studies hebben aangetoond dat het roken van sigaretten het gemiddelde percentage necrose van ‘at random’ gevasculariseerde huidlappen deed toenemen. Preoperatief roken leek schadelijker te zijn dan postoperatief roken. Er was echter nog geen onderzoek verricht naar…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie, pa R.K.Ziekenhuis, Postbus 30033, 9700 RM Groningen.

A.de Boer,secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties